Introduction of innovative technologies

Názov projetku:

Stručný opis projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií.

Cieľom bola inovácia zastaraných technologických zariadení pomocou ktorých už nebolo možné zabezpečiť komplexný a uzatvorený technologický cyklus, zodpovedajúci potrebám zákazníkov. Modernizáciou technologických zariadení  sa dosiahla vyššia kvalita a efektívnosť výrobkov a služieb. Inováciou šiestich výrobných postupov prostredníctvom, zavedenia siedmich nových technológií v celkovom počte 10 kusov, sa zvýšili  technické a personálne kapacity spoločnosti, konkurencieschopnosť, kvalita, flexibilita výrobkov a služieb spoločnosti.

Miesto realizácie projektu: 

Názov a sídlo prijímateľa: 

Dátum začatia projektu: 

Dátum skončenia projektu: 

Názov riadiaceho orgánu: 

Výška príspevku: 

Informačná tabuľa:

Fotodokumentácia projektu:

INOVOVANÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

Obrábacie centrum 130 – WHQ 13 CNC

Obrábacie centrum 150 – WRD 15 CNC

Laserové rezacie centrum TruLaser 3040    

Hrotový sústruh MT 550i CNC 1500

Synchrónny hydraulický ohraňovací lis CNC AD-S60400

Poloautomatické zváračky COMIG/MAG

Meracie rameno FARO Arm Prime 10

STAV PRED MODERNIZÁCIOU

 Obrábacie centrá

Sústruh

Plazmový rezací stroj    

Lisy

Zváračky