TANAX TRUCKS a.s.

is a company with focus on production, trade and service activities in the automotive, engineering industry and production of trucks AKTIS. Part of the business is sale of commodities: spare parts for trucks AKTIS and TATRA such as chassis components, steering, additional modules, and bearings. 

20

YEARS OF TRADITION

Reputation and customer satisfaction are based on quality and reasonable price.

40

COUNTRIES OF THE WORLD

Partnership without borders, all over the world


We have been building our market position since 2000

TANAX TRUCKS a.s. is systematically developing its strong position in domestic and foreign markets since 2000. Within the European Union is foreign trade dominated by relations with the Czech Republic. 

At the same time the company has successfully developed business relations with partners from England, USA, India, Hong Kong, and Russia. A significant milestone in the history of the company was the establishment of strategic partnership with company MAN Nutzfahrzeuge Group, Germany, with the aim of special trucks sales and support.

In the future company TANAX TRUCKS a.s. plans to consolidate its current position in domestic and foreign markets, expand its presence in foreign markets by seeking new business partners and extend the production of trucks MAN. 

Another goal of the company is to increase provision of service activities for trucks AKTIS. Long-term strategic plan of the company is to realize sales and product support of MAN vehicles for Slovak partners.

our offer of vehicles

AKTIS Trucks and military trucks MAN.

Partnerstvo bez hraníc Kovosipox
Partnerstvo bez hraníc Kovosipox

Media about us

We in the Press.

MAGAZINE EURO REPORT PLUS

MAGAZINE EURO REPORT PLUS

Stredný terénny automobil AKTIS 4x4.1R-08 
pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. 

AKTIS 4×4.1R-08 je predurčený na použitie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky ako nákladný automobil prevádzkovateľný po komunikáciách a v teréne.

MAGAZINE ATM

MAGAZINE ATM

Vozidlá pre globálnu logistiku

Desiateho novembra 2009 sa v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie zišli logistici, vojenskí profesionáli Ozbrojených síl SR.

EUROFUNDS PROJECTS

The projects were implemented through 
Operational Program Competitiveness and Economic Growth.

Reconstruction of buildings

Reconstruction of buildings

Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov TANAX TRUCKS a.s. v Bánovciach nad Bebravou.

Týmto projektom bola zrealizovaná  rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov    z dôvodu nevyhovujúcich  tepelnoizolačných  vlastností  objektov  výrobnej  prevádzky, zastaralých  systémov  osvetlenia  a vykurovania, vysokej energetickej a finančnej náročnosti na dosahovanie optimálnych podmienok v interiéroch budovy. Rekonštrukciou sa dosiahlo zlepšenie tepelnoizolačných  vlastností obvodových stien, strechy a výplňových otvorov, modernizácia osvetlenia a vykurovania. Rekonštrukciu objektu haly a sociálnej budovy sa zateplila plocha o rozlohe 31.486,70 m2, zníženie spotreby energie o viac ako 19 000 GJ/rok.

Introduction of innovative technologies

Introduction of innovative technologies

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií.

Cieľom bola inovácia zastaraných technologických zariadení pomocou ktorých už nebolo možné zabezpečiť komplexný a uzatvorený technologický cyklus, zodpovedajúci potrebám zákazníkov. Modernizáciou technologických zariadení  sa dosiahla vyššia kvalita a efektívnosť výrobkov a služieb. Inováciou šiestich výrobných postupov prostredníctvom, zavedenia siedmich nových technológií v celkovom počte 10 kusov, sa zvýšili  technické a personálne kapacity spoločnosti, konkurencieschopnosť, kvalita, flexibilita výrobkov a služieb spoločnosti.