MAGAZINE EURO REPORT PLUS

AKTIS 4×4.1R-08 je predurčený na použitie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky ako nákladný automobil prevádzkovateľný po komunikáciách a v teréne. So špeciálnymi zástavbami je využiteľný na prepravu materiálu vo verzii Valníkové vozidlo so zdvíhacím zadným čelom – VV-ZČ, alebo na prepravu osôb ako Valníkové vozidlo - VV, prípadne s možnosťou ťahania prívesov ako Poľné mobilné pracovisko prvej lekárskej pomoci – PMP1LP.

MAGAZÍN EURO REPORT PLUS